Zienswijze Energie Gilze Rijen op ‘Handreiking zon’

26 september 2021 <<

De gemeente heeft een concept ‘Handreiking zonne-energie gemeente Gilze en Rijen‘ opgesteld. Na vaststelling door de gemeenteraad vormt deze handreiking het afwegingskader voor het beoordelen van initiatieven voor zonne-energie in onze gemeente.

Het college heeft dit concept van 15 juni t/m 27 juli 2021 ter inzage gelegd.
Lees hier de zienswijze van Energie Gilze Rijen op de concept-handreiking.