Over ons

Energie Gilze Rijen is een organisatie voor en door leden en heeft als doel actief een bijdrage te leveren aan een klimaatneutraal, duurzaam en energie-onafhankelijk Gilze-Rijen.

Wij richten ons op het produceren en leveren van duurzame energie en het realiseren van energiebesparing bij particulieren, verenigingen, instellingen en ondernemers.

Organisatie
Energie Gilze Rijen heeft rond de 400 leden waarvan rond de 30 leden actief zijn binnen de coöperatie. Deze leden zetten zich in als bestuur, ledenraad, energiecoach en voor de diverse projecten. Wij zijn een non-profit organisatie, dus zonder winstoogmerk. Waar dit mogelijk is proberen wij sociale doelen te ondersteunen. Wij hanteren het ‘local-for-local’-principe  en werken bij voorkeur samen met lokale ondernemers (die lid zijn) voor de realisatie van onze projecten. Geld uitgeven binnen onze eigen gemeenschap is ook financiële duurzaamheid!

Waarom zijn wij actief?
We mogen onze toekomstige generaties niet belasten met de gevolgen van onze energiebehoeften. We moeten zuinig zijn op onze aarde voor ons en onze kinderen. Ondertussen is energie wel een primaire levensbehoefte waar iedereen recht op heeft. En om energievoorziening op de lange termijn veilig te stellen tegen stabiele, gelijkblijvende kosten moeten we actie ondernemen. Daarbij willen wij niet afhankelijk zijn van politieke willekeur of financiële motieven.

Kortom: Wij willen de samenleving binnen de gemeentegrenzen van Gilze Rijen op een duurzame manier klimaatneutraal en energie-onafhankelijk maken.

Onze kernwaarden zijn:

  • Samen: samen de problemen aanpakken, samen met de samenleving (burgers, ondernemers, gemeente, scholen, verenigingen en andere instanties).
  • Duurzaam: een bewuste keuze voor energiebesparende duurzame oplossingen en het informeren van jong en oud over de mogelijkheden van energiebewuste duurzame keuzes.
  • Betaalbaar: het aandragen van oplossingen tegen aantrekkelijke kosten voor iedereen.

Werken aan concrete oplossingen
Energie Gilze Rijen wil een actieve bijdrage leveren aan een klimaatneutraal Gilze en Rijen. Wij richten ons hierbij op:
• Het organiseren van informatie-uitwisseling en het promoten van duurzaamheid
• Het realiseren van energiebesparing
• Het organiseren van duurzame energieproductie projecten
• Het gezamenlijk inkopen en verkopen van duurzame energie

Doelstelling
‘De in de toekomst bereikbaar geachte ‘Stip op de Horizon’ is dat in 2030 de samenleving in Gilze en Rijen volledig overgegaan is op duurzame energie.’  Daarop vooruitlopend zullen veel stappen genomen moeten worden. In een handomdraai is dit niet verwezenlijkt. De kans van slagen neemt toe als inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties, verenigingen en gemeente samen werken.

Energie besparen en zelf opwekken van energie:

  1. beperkt de afhankelijkheid van de grote energieconglomeraten
  2. levert een duurzame bijdrage aan het milieu
  3. zorgt voor een (meer) financiële onafhankelijkheid en verlaging van de kosten voor energie

Projectmatig aan de gang
De acties van Energie Gilze Rijen worden door het bestuur gecoördineerd. Je kunt actief deelnemen aan deze acties, meld je aan als actief lid!

Regels en statuten

Bovenal is Energie Gilze Rijen een transparante organisatie. Daarom hebben we een helder aannamebeleid en gedragscode. En sinds 2023 is er een vertrouwenspersoon actief binnen onze coöperatie.

Ledenraad

Energie Gilze Rijen is een coöperatieve vereniging waar de leden het voor het zeggen hebben via de ledenraad.

Bestuur

Het dagelijkse bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester. Het bestuur vergadert eenmaal per maand. Bestuursvergaderingen worden over het algemeen bijgewoond door iemand van de ledenraad. Het bestuur richt zich op hoofdlijnen en is daarnaast inhoudelijk ook bij diverse projecten betrokken.
Energie Gilze Rijen is nog dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden. Wil je contact opnemen met één van de bestuursleden, stuur dan een e-mail aan:

Voorzitter, Corne van den Boogaart: voorzitter@energiegilzerijen.nl
Secretaris, Gerd Nossing: secretaris@energiegilzerijen.nl
Penningmeester, Frans Jacobs: penningmeester@energiegilzerijen.nl
André Dilweg, bestuurslid: andre@energiegilzerijen.nl
Guus van Roozendaal, bestuurslid: guus@energiegilzerijen.nl
Bart Cox, bestuurslid: bart@energiegilzerijen.nl