Investeren

Duurzaam rendement bij EGR!

Heb je de kans gemist om te investeren in Spinderdelen? Energie Gilze Rijen biedt ook de mogelijkheid te investeren in projecten binnen onze gemeente! Voordeel voor onze leden én voor het klimaat.

In 2017 hebben de leden ingestemd met het oprichten van een investeringsfonds voor projecten. Uit dit fonds worden onze zonnepanelenprojecten betaald, de zogenaamde postcoderoos-regeling. Je kunt deelnemen vanaf 100,- euro tot 49.900,- euro, tegen een vergoeding van 5% per jaar tot 5.000,- euro. Voor hogere bedragen vergoeden wij over het meerdere 3% per jaar. Je kunt je aanmelden bij onze penningmeester via investeren@energiegilzerijen.nl.

Kijk op deze pagina voor meer informatie.