Samen met de gemeente

Energie Gilze Rijen heeft van de Gemeente Gilze Rijen de opdracht ontvangen voor het uitvoeren van energiebesparingsmaatregelen.

De gemeente Gilze Rijen heeft in ABG-verband subsidie ontvangen voor het stimuleren van energiebesparing. Deze Regeling Reductie Energieverbruik (RRE) bestaat uit een aantal verschillende maatregelen. Energie Gilze Rijen (EGR) gaat de gemeente helpen om de doelstellingen van de energiebesparing te halen. De RRE subsidie loopt tot 31 maart 2021, wij hopen dan weer een flinke stap gezet te hebben: samen, duurzaam en betaalbaar!

De opdracht van de gemeente bestaat uit drie onderdelen:

1. Het voortzetten van de energieadviezen aan particuliere woningeigenaren en huurders met de energieadviseurs van EGR.
Het aanbod om voor €25,- een op jouw situatie toegesneden energieadvies te krijgen is in 2020 verlengd. De 12 energieadviseurs van EGR hebben inmiddels hun opleiding afgerond en staan klaar om je van advies te voorzien. Ons aanbod wordt verder uitgebreid met het uitvoeren van een gratis warmtescan. Dan komen wij bij je langs om warmtelekken en koudebruggen met een infraroodcamera te vinden en direct wat maatregelen voor te stellen om het verlies van warmte te beperken. Deze worden in de winterperiode (november-februari) uitgevoerd. Voor zowel een energieadvies als voor een  warmtescan kun je aanmelden via besparen@energiegilzerijen.nl.

2. Het uitvoeren van collectieve inkoopacties.
Energie Gilze Rijen organiseert een collectieve zonnepanelenactie. In 2020 deden bijna 100 huishoudens aan deze actie mee. Naast een scherpe prijs, krijg je een kwalitatief goed zonnepanelensysteem van onze lokale aanbieder Qies. Aanmelden voor informatie over een vervolgactie in 2021 kan via info@energiegilzerijen.nl. Is je dak geschikt voor zonnepanelen? Kijk op www.brabant.nl/zonnescan. Over verdere acties wordt overleg gevoerd met de gemeente en binnen ABG verband.

3. Het opzetten van een wijkaanpak in 4 wijken in Gilze en Rijen.
Na een wijkselectie wordt voor een aantal voorbeeldwoningen een stappenplan naar klimaatneutraal gemaakt. Dit stappenplan wordt vervolgens aan de wijkbewoners gepresenteerd, waarna zij zelf aan de slag  kunnen gaan met verduurzaming. Dit onder begeleiding van een wijkteam dat wordt samengesteld uit energieadviseurs van EGR en enthousiaste wijkbewoners. Wil je in jouw wijk hiermee aan de gang? Meld je via info@energiegilzerijen.nl.