Zonnepanelen

Zelf energie opwekken is nu de normaalste zaak van de wereld. De technieken om zonne-energie te oogsten worden steeds beter en steeds goedkoper.

Dankzij de salderingsregeling (de regeling dat geproduceerde stroom van gebruikte stroom mag worden afgetrokken) was de terugverdientijd op zonnepanelen op eigen dak nog minder dan 8 jaar geworden. Na 2024 wordt deze regeling afgebouwd. Maar iedereen die voor die datum panelen aanschaft, kan binnen de overgangsregeling zijn investering terugverdienen. Een goed moment om mee te doen aan onze collectieve inkoop van zonnepanelen.

Minder salderen, toch nog zonnepanelen?

Jawel!! Oók nu de salderingsregeling de komende 8 jaar geleidelijk aan gaat verdwijnen. Want:

    1. Zonnepanelen zijn ondertussen goedkoper geworden in aankoop.
    2. Door de gestegen elektriciteitsprijzen is er nu veel meer winst te behalen.
    3. En ook staan er nieuwe technische mogelijkheden voor de deur om de opgewekte energie maximaal te benutten

Meer hierover op de site van Milieucentraal.

Onbeperkt salderen bij ‘om |nieuwe energie’
Energie Gilze Rijen biedt via ‘om | nieuwe energie’ onbeperkt salderen aan (voor kleinverbruikers tot en met 3*80A aansluiting). Stap dus ook over op energie van EGR! Lees meer over terugleveren.

En als je geen geschikt dak hebt?
Veel meer daken zijn geschikt om zonnepanelen op te leggen, dan men denkt. Via deze link kun je controleren hoe gunstig of ongunstig jouw dak is. Panelen kunnen ook op oost of west gericht liggen en nog steeds voldoende produceren om rendabel te zijn (<8 jaar terugverdientijd).

Wil of kun je geen zonnepanelen op je dak leggen, maar wil je toch je geld nuttig en duurzaam investeren? Dan kan je er voor kiezen om zonnepanelen op andermans dak te hebben. Lees meer of bekijk het filmpje.