Wijkaanpak energiebesparing

In 2020 is Energie Gilze Rijen in opdracht van de gemeente gestart met energiebesparing in vier wijken in onze gemeente. In 2021 is Molenschot aangehaakt en in 2022 zijn we begonnen in Rijen-Zuid.

Waarom een wijkaanpak?
In 2050 moeten we energieneutraal zijn. Gemeente Gilze en Rijen is bezig met het opstellen van een ‘transitievisie warmte’. Dat is een richtinggevend document met voorstellen voor duurzaam aardgasvrij wonen. Het bevat ook een wijk-voor-wijk stappenplan om daar te komen.

Energie Gilze Rijen helpt bewoners in de wijken nu al met de eerste stappen. De belangrijkste eerste stap is dat wij de bewoners in de wijken bij elkaar brengen in een wijkteam. Straks worden immers maatregelen (zoals van het gas af) in elke wijk voorgesteld en daar moeten we op voorbereid zijn. Door ons nu te organiseren kunnen we samen de transitie van aardgas naar een andere vorm van verwarmen vorm geven en passend maken voor onze wijk.

Wat doen we?
Wij ondersteunen met onze energieadviseurs de wijkteams om woningeigenaren en huurders te helpen met energiebesparing. Voor een aantal veelvoorkomende woningen in de wijk maken we een stappenplan naar aardgasvrij. Dit stappenplan wordt aan alle wijkbewoners gepresenteerd, waarna ze zelf aan de slag kunnen gaan met verduurzaming.

Ook zoeken we in alle wijken modelwoningen, die al een groot aantal verduurzamingsstappen gezet hebben. Zo laten we zien dat energieneutraal of aardgasvrij heel goed mogelijk is. De bewoners van deze woningen vragen we om hun verhaal te delen, zodat anderen er van kunnen leren.

Woon je in één van onderstaande wijken of buurten? Meld je per e-mail aan bij het wijkteam. Zo blijf je op de hoogte van de ontwikkelingen en doe je mee bij het vormgeven van de aanpak in jouw wijk.

Waar?

Rijen

 • Schildersbuurt –>  e-mail sturen
  • De Schildersbuurt in Rijen ligt in het gebied tussen de Nassaulaan en Spoorlaan Noord, en wordt aan de oostkant afgebakend door de Wilhelminastraat en J. Boschstraat. Momenteel staat het wijkteam onder begeleiding van Arjan Broers. Voor meer informatie of meedoen, kunt u contact opnemen met schildersbuurt@energiegilzerijen.nl.
 • Wolfsweide (deels) –> e-mail sturen
  • De Wolfsweide in Rijen is de wijk die reikt van het noordelijkste deel van de Hoofdstraat helemaal tot aan het Rijens Broek. We richten ons momenteel op het deel van de Hoofdstraat tot en met de Laagstraat. Het wijkteam staat onder begeleiding van Yvonne Somers en heeft ook een Facebook-pagina: ‘Energie(k) wonen Wolfsweide’. Voor meer informatie of meedoen, kunt u contact opnemen met wolfsweide@energiegilzerijen.nl.
  • Verslag informatieavond Wolfsweide
 • Rijen-Zuid –> e-mail sturen
  • Rijen-Zuid bestaat uit het woongedeelte ten zuiden van de spoorlijn. Het omvat de ‘militaire wijk’ tot en met de Haansbergseweg en het in 2012 gebouwde ‘Goudsmit-Hoff’. Vanwege het hoge aantal huurders werken we nauw samen met woonstichting Leystomen. We zijn nog op zoek naar een wijkcoach die met ons een wijkteam op wil stellen. Voor meer informatie of meedoen, kunt u contact opnemen met rijenzuid@energiegilzerijen.nl.

Gilze

 • Steenakkers (deels) –> e-mail sturen
  • Steenakkers in Gilze ligt ten noorden van de Ridderstraat en ten westen van de Nieuwstraat. Het wijkteam, dat onder begeleiding staat van André Dilweg, richt zich momenteel op het nieuwere gedeelte van de wijk, ten westen van de Burgemeester van Poppelstraat. Voor meer informatie of meedoen, kunt u contact opnemen met steenakkers@energiegilzerijen.nl.
 • Hofstad –> e-mail sturen
  • De wijk Hofstad in Gilze is de wijk ten zuiden van de Aalstraat en ten oosten van de Alphensebaan. Het wijkteam staat onder begeleiding van Carla van Gestel. Voor meer informatie of meedoen, kunt u contact opnemen met hofstad@energiegilzerijen.nl.

Molenschot

 • Kern + buitengebied –> Molenschot Groen e-mail sturen
  • In Molenschot is het burgerinitiatief ‘Molenschot Groen’ al enige tijd actief. Zij helpen hun dorpsgenoten met het organiseren van informatieavonden en het uitgeven van nieuwbrieven. Molenschot Groen heeft een website: dorpsbelangmolenschot.com/molenschot-groen. Voor meer informatie of meedoen, kunt u contact opnemen met molenschotgroen@outlook.com.

Wat kun je doen?

 1. Je kunt actief bijdragen. Door deel te nemen aan het wijkteam kun je, onder begeleiding van onze wijkcoaches, helpen met de energiebespaaracties in jouw wijk. Meld je aan door een e-mail te sturen naar je wijkadviseur.
 2. Je kunt ons volgen. Door je aan te melden, word je op de hoogte gehouden van de energiebespaaracties in je wijk. Stuur een e-mailtje naar je wijkadviseur.
 3. Je kunt je woning verduurzamen!

Woon je in één van de geselecteerde wijken, en heb je vragen? Stuur dan een e-mail naar de coördinator van de wijkaanpak, Arjan Broers  e-mail sturen

 

Energie Gilze Rijen is een coöperatie zonder winstoogmerk en heeft als doel actief een bijdrage te leveren aan een klimaatneutraal, duurzaam en energie-onafhankelijk Gilze-Rijen.