Samen elektriciteit maken

De postcoderoos-regeling is een financieringsmogelijkheid om gezamenlijk zonne-energie op te wekken, zonder dat de zonnepanelen op het eigen dak hoeven te liggen.

Energie Gilze Rijen ontwikkelt gezamenlijke projecten op daken die aan haar ter beschikking worden gesteld*). De eerste projecten zijn afgerond. Op het dak van Hangaar 116 in Gilze liggen 112 panelen, bij de Vet in Rijen liggen 60 panelen. Aanmelden voor een volgend project kan via info@energiegilzerijen.nl. Aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld.

Samen opwekken, samen profiteren
Hier kunt u onze zonnestroom-productie van vandaag zien!

Hangaar 116 dak met panelen Hangaar 116 voorgevel
Onze zonnepanelen bij Hangaar 116

Facts & figures:

  • De prijs van één certificaat was 350,- euro, inclusief btw.
  • Één certificaat wordt verrekend met de energiebelasting en winstdeling in het project gedurende de termijn van de postcoderoosregeling.
  • Energie Gilze Rijen geeft de certificaten uit aan leden conform haar statuten en de certificatenregeling postcoderoosprojecten zoals vastgesteld door haar leden.
  • De projecten worden verzekerd tegen diefstal en schade (zoals door hagel).
  • Een onderhoudscontract maakt onderdeel uit van het project.
  • Certificaten zijn op naam en niet overdraagbaar.
  • Bij verhuizing binnen de postcoderoos neem je je certificaat mee.
  • Wanneer het certificaat niet meegenomen kan worden (verhuizing buiten gemeente, overlijden e.d.) kunnen de certificaten worden overgedragen aan een ander lid tegen de restwaarde van het certificaat, zoals vastgelegd in de regeling.

Postcoderoosregeling
De postcoderoosregeling biedt 15 jaar lang vrijstelling van energiebelasting over de zonne- of windenergie die de deelnemers gezamenlijk opwekken. Dit betekent dat zonnepanelen niet langer op het eigen huis of bedrijfspand hoeven te liggen, maar ook ergens anders geïnstalleerd kunnen worden. Bijvoorbeeld op een groot agrarische dak net buiten het dorp, op het dak van de lokale supermarkt of zelfs op een beschikbaar stuk grond in de buurt.

De regeling geldt voor kleinverbruikers die samen eigenaar zijn van een productie-installatie en die in de zogenaamde postcoderoos van deze productie-installatie wonen. Leden hebben met deze regeling lagere kosten en de coöperatie heeft inkomsten van de verkochte stroom.

*) Wil je met je bedrijf maatschappelijk verantwoord ondernemen, wil je verder vergroenen en heb je dakoppervlak ter beschikking, neem dan direct contact met ons op via investeren@energiegilzerijen.nl.

 

Grootschalige zonneprojecten
Voor grootverbruikers (aansluitingen met meer dan 3*80A) is er de SDE+ subsidie. Grootschalige PV- en zonnewarmteprojecten vallen hier onder. Energie Gilze Rijen ontwikkelt zelf SDE+ projecten, maar we zoeken ook ondernemers die de zonnestroom willen leveren aan ons. Want ons doel is om zoveel mogelijk lokaal geproduceerde energie te verkopen aan onze leden. Produceert je bedrijf zonnestroom? Neem contact met ons op via energie@energiegilzerijen.nl.

Energie Gilze Rijen werkt samen met:

 

Windenergie
Het plaatsen van een windmolen om windenergie op te wekken in Gilze-Rijen is bijna niet mogelijk vanwege de vliegbasis. Daarom zijn wij erg blij dat wij betrokken zijn als één van de 11 energiecoöperaties bij de ontwikkeling van Burgerwindpark De Spinder in Tilburg. Spinderwind BV is de organisatie die namens de 11 coöperaties het windpark heeft gerealiseerd.