ALV Energie Gilze Rijen 30 mei 2024

9 mei 2024 <<

Alle leden van Energie Gilze Rijen zijn uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering van op donderdag 30 mei. De ALV wordt om 20:00 uur gehouden in de Molenwiek in Molenschot (inloop vanaf 19:30 uur). De agenda met meer informatie over de avond volgt een week vooraf.

Naast de gebruikelijke verantwoording van het bestuur, worden na de pauze alle vragen over de tarieven van ‘om’ beantwoord door de heer Mensonides van om | nieuwe energie, zoals bv. de vraag waarom ‘om’ een teruglever-vergoeding vraagt van zonnepaneelbezitters. Maar ook alle andere vragen die je hebt! Dit belooft een interessante avond te worden.

Ook is er voorstel tot wijziging van de statuten. Daarvoor is jouw toestemming nodig! De statuten zijn door de notaris op twee punten aangepast t.o.v. de eerder goedgekeurde wijzigingen.

Leden hebben ondertussen de vergaderstukken per e-mail ontvangen. Heb je de e-mail gemist? Laat dat dan even weten via secretaris@energiegilzerijen.nl.

Graag zien wij jou op 30 mei op onze Ledenvergadering.

Met vriendelijke groeten,
Gerd Nossing
Secretaris EGR