Ledendag Energie Gilze Rijen bezoekt circulaire veehouderij

27 september 2021 <<

Op zaterdag 25 september 2021 heeft Energie Gilze Rijen haar jaarlijkse ledendag gehouden. Fijn ook dat dit weer zonder 1,5 meter afstand kon. En dat we zo’n mooie nazomerdag troffen.

Allereerst is een bezoek gebracht aan melkveehouderij Van Poppel in Molenschot. Dit bedrijf voelt zich erg verbonden met de kernwaarden van Energie Gilze Rijen. Zij zijn internationaal toonaangevend met hun boerderij dat (ook energetisch gezien) volledig circulair is. Robots verzamelen de mest waaruit biogas wordt gewonnen dat voor verwarming of elektriciteit kan zorgen. Dit systeem zorgt ervoor dat er meer energie opgewekt wordt, dan dat er verbruikt wordt.

Zo kunnen zij jaarlijks voor tientallen gezinnen duurzame elektriciteit leveren aan het net. En wordt er biologische vruchtbare mest geproduceerd voor de landbouw, waar alle giftige stoffen zijn uitgehaald. Jaarlijks wordt er bij deze veehouderij 2.000.000 liter melk en 25.000 kg vlees geproduceerd, wat uiteraard ook de nodige energetische waarde heeft.

Na het bezoek aan veehouderij Van Poppel is er iets verderop bij De Molenwiek gezamenlijk geluncht. Daarop volgde een presentatie van het bestuur van Energie Gilze Rijen. Er is gesproken over wat we afgelopen jaar allemaal gedaan hebben en welke plannen er voor komend jaar zijn. Na afloop is er gezellig met elkaar geborreld. Deze ledendag was weer een leerzaam, interessant en gezellig samenkomen met veel leden op een mooie nazomerdag.