Meedenken en -beslissen over energie in Hart van Brabant

23 september 2021 <<

Gemeenten en lokale energiecoöperaties ondertekenen samenwerkingsovereenkomst

Op 22 september 2021 ondertekenden de gemeenten en lokale energiecoöperaties in Hart van Brabant een samenwerkingsovereenkomst. Energie Gilze Rijen is daar bij. Met de samenwerking willen we meer inwoners betrekken bij het opwekken van duurzame energie in onze regio.

Meedenken, -doen en -profiteren

De samenwerkingsovereenkomst komt voort uit de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS). Hierin staat onder andere hoe en waar we energie duurzaam kunnen opwekken met wind- en zonne-energie.

In de REKS is afgesproken dat alle inwoners van Hart van Brabant moeten kunnen meedenken en meebeslissen bij de ontwikkeling van duurzame energieprojecten, zoals windparken en zonnevelden. Ook streven we ernaar dat de lokale omgeving voor minimaal 50% eigenaar wordt van energieprojecten. Dat betekent dat inwoners ook kunnen profiteren van de opbrengsten van wind- en zonneparken in hun omgeving.

Foto: Jimke Joling

Foto: Jimke Joling

Lokale energiecoöperaties

Om die participatie te bereiken en inwoners actief te betrekken bij de ontwikkeling van energieprojecten, gaan de energiecoöperaties en gemeenten samenwerken. Belangrijk gezamenlijk doel daarbij is om het draagvlak vergroten voor de duurzame energieprojecten uit de REKS door in contact te komen met inwoners.

Bovendien kan met de samenwerking beter geborgd worden dat inwoners en ondernemers in de regio kunnen meedenken, meebeslissen en mee-ondernemen bij energieprojecten. Ook kunnen inwoners via de energiecoöperaties meeprofiteren van de opbrengsten uit de duurzame opwekprojecten van de REKS.

Meer informatie over de REKS vind je op regio-hartvanbrabant.nl/REKS.