(Wij)ken gaan van het gas af!

15 april 2022 <<

‘We geven het vuurtje door, door het vuurtje te doven.’

Woningeigenaren in de 6 wijken van de ‘wijkaanpak energiebesparing’ gaan van het gas af. In elke wijk reiken we een wisselbokaal uit om de energietransitie in onze gemeente te stimuleren. De eerste woningeigenaren die van het aardgas af zijn, krijgen deze uitgereikt tijdens de informatieavond ‘op weg naar all-electric’ op 11 mei in de Boodschap.

Om in 2050 energieneutraal te zijn, moeten we nog grote stappen zetten in Gilze en Rijen. Woningcorporaties zijn bezig de huurwoningen te verduurzamen en ook woningeigenaren beginnen steeds vaker het nut en de noodzaak van verduurzaming in te zien. Binnen de wijkaanpak willen we woningeigenaren en huurders helpen om de benodigde stappen te maken. Onze adviseurs komen daarom graag langs om te kijken en je te adviseren waar te beginnen.

Voor de woningeigenaren in Molenschot en in de wijken Hofstad (Gilze), Rijen-Zuid, Schildersbuurt (Rijen), Steenakkers (Gilze) en Wolfsweide (Rijen) is er nu een extra motivatie: de ‘van-het-gas-af’ wisselbokaal! Deze bokaal wordt uitgereikt aan degene die zijn woning van het aardgas afkoppelt. En daarmee bedoelen we dat de gasleiding fysiek afgesloten is. Een tweede voorwaarde is, dat de toegepaste alternatieve techniek elektrisch is. Want dát is waar we op inzetten met de energietransitie in Gilze en Rijen.

Dus heb je plannen om binnenkort de gasleiding af te laten koppelen (of heb je dat al gedaan?) en woon je in één van de bovengenoemde wijken, meld je dan aan via besparen@energiegilzerijen.nl, of via het e-mailadres van je wijk.

>> Als je iemand kent in één van deze wijken, waarderen we het als je dit bericht even doorstuurt.