Rijen-Zuid 6e wijk voor de ‘wijkaanpak energiebesparing’

5 februari 2022 <<

Energie Gilze Rijen is sinds 2020 bezig met de wijkaanpak energiebesparing. We helpen zo bewoners op wijkniveau met energie besparen. We starten nu in een 6e wijk: Rijen-Zuid.

Naast Wolfsweide en Schilderswijk in Rijen, Hofstad en Steenakkers in Gilze en Molenschot gaan we nu ook aan de slag in Rijen-Zuid. Dit stuk van Rijen wordt ‘de militaire wijk’ genoemd. Het is in 1952 gebouwd voor de mensen die werkten op de vliegbasis. De wat ruimere huizen met een blauw dak waren voor de officieren en de huizen met een rood dak voor de militairen. De wijk omvat ook het in 2012 gebouwde plan ‘Goudsmit-Hoff’, vernoemd naar de behangpapierfabriek die in 1998 sloot. De oude fabrieksschoorsteen herinnert daar nog aan.

Op het kaartje is Rijen-Zuid met geel aangegeven. Het omvat de straten:

 • Aart Schoumanstraat
 • Egbert van Drielststraat
 • Ericssonstraat
 • Frederikplein
 • Generaal van Geenstraat
 • Haansbergseweg
 • Johannes van Dreghtstraat
 • Julianastraat
 • Jurriaen Andriessenstraat
 • Karel Doormanstraat
 • Kleine Spie
 • Middenweg, Parallelweg
 • Saksen Weimarstraat
 • Spoorlaan Zuid
 • Willem I-plein

Vanwege het hoge aantal huurders werken we nauw samen met woonstichting Leystomen. Het eerste contact is positief en we hebben ontzettend veel zin om gezamenlijk aan de slag te gaan.

De volgende stap is het samenstellen van een wijkteam, met mensen uit de wijk, zodat mensen een aanspreekpunt hebben en geholpen kunnen worden met vragen over hun energieverbruik. Woont u in de wijk, en wilt u graag meer informatie, een verduurzamingsplan voor uw woning, een energieadvies, warmtescan, of wilt u graag meedoen met het wijkteam? Neem dan contact op met de coördinator van de wijkaanpak, Arjan Broers, arjan@energiegilzerijen.nl.