Wijzigingen beleidsstukken EGR

20 juni 2023 <<

Op de ALV van 25 mei zijn een paar belangrijke beleidsveranderingen goedgekeurd. Het nieuwe aannamebeleid, gedragscode en vertrouwenspersoonsbeleid zorgen er voor dat ons beleid aan alle wettelijke eisen voldoet.

  • EGR voldoet nu aan de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen waaraan alle organisaties volgend jaar moeten voldoen. Daarvoor zijn de statuten en het huishoudelijk reglement aangepast. Bij deze gelegenheid is er ook een helder beloningsbeleid in het huishoudelijk reglement opgenomen.
  • EGR heeft nu ook een officiële vertrouwenspersoon. Minister Van Gennip (Sociale Zaken) heeft kort geleden een wetsvoorstel ingebracht dat ook van kleine bedrijven en verenigingen in de toekomst een vertrouwenspersoon eist. Geen probleem: wij hebben er nu al voor gezorgd!
  • Omdat in de toekomst van alle nieuwe actieve vrijwilligers een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) nodig is, is deze regel in de nieuwe beleidsstukken opgenomen. Nu kunnen alle actieve EGR-vrijwilligers online een gratis VOG aanvragen.

Het zijn misschien niet de spannendste stukken om te lezen, maar voor EGR zijn ze een belangrijke mijlsteen om verder te professionaliseren. Geïnteresseerden kunnen de stukken op onze website onder de kop ‘Contact | Over ons’ vinden. De vernieuwde statuten komen op de website na wijziging bij de notaris. Vragen? >> secretaris@energiegilzerijen.nl