Energie Gilze Rijen en de REKS

2 juli 2023 <<

Even terug in de tijd. In verband met de opwarming van de aarde besloot onze regering dat we in 2030 minstens 49% minder CO2 moeten uitstoten dan in 1990. Dat gaan we doen door energie te besparen en duurzame energie op te wekken. Want onze aarde warmt op. Met alleen sterkere dijken komen we er niet. We creëren daarom waterbekkens om wateroverlast tegen te gaan. We passen gebouwen aan om ze koeler te krijgen in de zomer en beter te kunnen verwarmen in de winter. Dat is nodig, want het is steeds vaker extreem weer. Dit brengt het leven van mensen, dieren en de natuur in gevaar.

De gemeenten kregen daarom de opdracht om een REKS (Regionale Energie- en KlimaatStrategie) op te stellen. Ons REKS-beleid geldt voor de hele regio Hart van Brabant. Dat zijn de gemeenten Alphen/Chaam, Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Haaren, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg

Foto: Jimke Joling

Foto: Jimke Joling

en Waalwijk. Samen hebben zij in kaart gebracht hoe en waar we duurzaam energie kunnen opwekken en besparen. Bovendien staat in het plan hoe we onze omgeving willen aanpassen aan het veranderende klimaat. 

Ook Energie Gilze Rijen heeft meegewerkt aan de REKS. Omdat we het belangrijk vinden dat wij als burgers meepraten bij het opstellen van het beleid. En dat het lokaal gedragen wordt. We zijn dan ook blij dat in de REKS deze speerpunten van Energie Gilze Rijen terug komen:

ENERGIE

  1. De energiebesparing

We willen vooral energie besparen door de huizen en gebouwen in onze gemeente energiezuiniger te maken. Zo hoeven we minder energie op te wekken. Om dit te bereiken zetten we energieadviseurs in en zijn we bezig met de ‘wijkaanpak’.

  1. De energieopwekking 

We zetten sterk in op zonne- en windenergie. Daarvoor liggen er volgens de REKS in 2030 zonnepanelen op 25% van de bedrijfsdaken en op 25% van de particuliere daken. Energie Gilze Rijen ondersteunt en stimuleert dat, want we willen geen grootschalige zonnevelden (> 2 hectare) in onze gemeente. Ook zijn we blij dat de REKS bestaande natuurgebieden en beekdalen helemaal uitsluit van zonnevelden.

KLIMAAT:

Het klimaat verandert. Klimaatadaptatie betekent dat we onze omgeving en ons gedrag hierop aanpassen. Daarom stuurt het REKS-beleid op vermindering van CO2-uitstoot. Het opwekken van elektrische energie levert hierbij een grote bijdrage.

STRATEGIE:

Een goede regionale strategie moet zorgvuldig, gezamenlijk en toekomstbewust opgesteld zijn. Daarom is de REKS gemaakt samen met bewoners en gebruikers. Een toekomstbestendige regio met respect voor mens, natuur en milieu is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

We hebben met zijn allen een flinke weg te gaan. De REKS van juli 2021 is een goede start, maar deze zal nog regelmatig herschreven en geactualiseerd worden. Energie Gilze Rijen blijft daaraan meewerken, maar ook jij kunt daarbij helpen. Het zijn de kleine dingen die het doen!

Heb je belangstelling: kijk dan op de site regio-hartvanbrabant.nl/reks of gilzerijen.nl/reks.