Nieuws uit de wijk

25 augustus 2022 <<

In 2020 is de gemeente, in samenwerking met Energie Gilze Rijen (en later ook met Leystromen), gestart met de Wijkaanpak energiebesparing. Eerst met 4 wijken in de kernen van Gilze en Rijen. Later zijn er nog 2 wijken bij gekomen: Molenschot en nog een in Rijen.

Wolfsweide is een van de 4 wijken die al in 2020 is gestart. Een mooi moment om terug te kijken op afgelopen 2 jaar.

Het gaat om een deel van de wijk Wolfsweide. Het betreft de woningen omsloten door de visvijvers, Hoofdstraat, Pius X straat, Margrietstraat en Laagstraat. Hier zijn in de jaren 70 zo’n kleine 700 woningen gebouwd. Tweederde is in eigendom, één derde betreft huurwoningen. In eerste instantie zijn de particuliere eigenaren aangesproken, pas later (dit jaar) is er ook nadrukkelijk ingezet op de huurders.

Wat zijn en waren de plannen?
In Wolfsweide is een wijkteam samengesteld met enkele enthousiaste bewoners en in ons geval twee wijkcoaches, energieadviseurs van Energie Gilze Rijen. De activiteiten waren gericht op energiebesparing en ondersteuning van bewoners in hun stappen naar aardgasvrij. Voor een vijftal veelvoorkomende woningen zijn stappenplannen gemaakt. Plannen van aanpak waarbij kosten en opbrengsten in beeld zijn gebracht om van het aardgas af te kunnen. Deze plannen zijn in maart 2021 in een online bijeenkomst gepresenteerd aan, op dat moment, ruim twintig geïnteresseerde wijkbewoners.

Activiteiten ter ondersteuning van bewoners
”Inmiddels hebben de wijkcoaches ruim 80 woningen bezocht voor een warmtescan. Met een warmtebeeldcamera samen op zoek naar warmtelekken. Rond 25 bewoners werden bezocht voor een energieadvies. Daar werd uitgebreid stilgestaan bij maatregelen die mogelijk en nodig waren om eerst de woning goed te isoleren als stap naar een warmtepomp of eventueel een ander elektrisch verwarmingssysteem. In juli is al weer de 14de nieuwsbrief gestuurd naar inmiddels 140 belangstellenden. Nieuwsbrieven met bespaartips, ervaringen die gedeeld worden en verwijzingen naar interessante bijeenkomsten.”

Hoe zit het met de huurders?
”Ja, die blijven een beetje achter. Leystromen is flink op stoom om hun woningen, volgens eigen planning, te verduurzamen. De bewoners zijn wat moeilijker te benaderen. Maar ook zij kunnen hun steentje bijdragen. Energie besparen is vooral nu, met de stijgende energieprijzen, ook voor hen van belang. De goedkoopste energie is de energie die je niet gebruikt! Energieadviseurs staan te trappelen om ook hen daarin te ondersteunen. Cadeaubonnen voor energiebesparende materialen heeft de gemeente nog weg te geven. Dus wat let je, huurders, om ook in actie te komen?”

Hoe verder?
”Wij zien in de wijk dat veel bewoners zelf bezig zijn, zelf het wiel proberen uit te vinden. Het wijkteam vindt het jammer dat niet meer gebruik gemaakt wordt van elkaars kennis en expertise. In het najaar willen wij de bewoners van een klein deelgebied, Leibeemd 44 t/m 110 (even nummers) bijeen brengen om ervaringen te delen. Misschien kunnen zij samen optrekken en mogelijkheden onderzoeken. In de wijken is een ‘van het gas af’ wisselbokaal beschikbaar. In Wolfsweide hebben wij die nog niet kunnen uitreiken. Wie is de eerste?”

Meer info
Wil je meer weten over de wijkaanpak Wolfsweide of wil je de nieuwsbrief ontvangen? E-mail dan naar wolfsweide@energiegilzerijen.nl
Lees hier alle informatie over de wijkaanpak.