Heffing op zonnepanelen?

17 augustus 2023 <<

Binnengekomen van OM energie:

Deze week zijn er nieuwsberichten in de media verschenen over het opleggen van heffingen door vandeBron aan consumenten met zonnepanelen. Graag willen we jullie hier meer over toelichten.

Tariefverschil

Doordat er steeds meer duurzame energie wordt geproduceerd, hoeven dure centrales niet of minder aan en gaat de prijs omlaag op de momenten met veel opwek. Bijvoorbeeld overdag.  Afgelopen maanden hebben wij al een voorzet gegeven: het “dagtarief” is goedkoper dan het “nachttarief”.  De stroomprijs is dan overdag goedkoper dan in de vroege ochtend en in de avond. Het tariefverschil is ongeveer 0,05 – 0,07 euro/KWh. Er zijn ook dagen (zoals het weekend) dat de stroomprijs zelfs onder nul is overdag.

Consumenten met zonnepanelen

Klanten met zonnepanelen zijn overdag aan het produceren, en in de avond/nacht aan het consumeren. En gebruiken het net (de leverancier) als een grote batterij. Een consument die bijvoorbeeld 10-15 KWh produceert en in de avond weer verbruikt kost de leverancier door het tariefverschil in de zomer gemiddelde ca 1 euro per dag; op extreme dagen met negatieve prijzen kan dit zomaar oplopen tot 10 euro per dag. Dat betekent dat een klant met zonnepanelen ons op jaarbasis tussen de 100 en 400 euro kost.

Aanrekenen kosten zonnepanelen

De kosten worden gesocialiseerd over alle aansluitingen; met een hoger tarief voor alle klanten, of een hoger vastrecht per dag/maand.

De reden dat vandeBron deze stap maakt, is om de kosten neer te leggen bij de veroorzaker van de kosten; dus de aansluiting met zonnepanelen: zij vinden het niet eerlijk dat de kosten worden gesocialiseerd over alle verbruikers.

Falend overheidsbeleid

Vanuit de salderingsregeling zijn wij op dit moment verplicht om het gedeelte dat door de consument wordt geleverd en wordt teruggeleverd tegen elkaar weg te strepen: de energiebelasting en de stroomprijs zijn precies hetzelfde tarief. Dit noemen we salderen. Een directe oplossing voor de leveranciers zou zijn om voor het leveren en terugleveren een aparte prijs te mogen vragen/uitbetalen; De energiebelasting zou dan nog steeds verrekend kunnen worden (salderen).

Er wordt al een uitzondering gemaakt bij energieleveranciers voor de dynamische prijzen die zij aanbieden: zij betalen de uurprijs uit per uur dat je afneemt of opwekt – en de energiebelasting wordt wel gesaldeerd. ACM accepteert dit daar wel en bij andere type contracten (nog) niet.

Zoals hierboven aangegeven is het salderen van de stroom (niet van de energiebelasting) voor ons als energieleverancier een van de grootste kostenposten. Daarbij ligt er op dit moment een voorstel dat wanneer je op jaarbasis meer teruglevert dan dat je zelf verbruikt, we een terugleververgoeding zouden moeten betalen van 80% van het leveringstarief. Op basis van bovenstaande is dat al niet haalbaar.

Daarnaast was de stroom bijvoorbeeld in juni slechts 6 cent waard op de markt. Dus nog een extra kostenpost, want wij worden geacht een hogere prijs uit te betalen dan dat de elektriciteit op dat moment waard is.

Hoe gaan wij hiermee om?

Om eerlijk te zijn, snappen wij de stap van vandeBron heel goed. Ook wij zien deze kosten significant toenemen en willen deze kosten eerlijk verdelen. Al 40-50% van onze particuliere klanten hebben op dit moment zonnepanelen.

Wij zijn een coöperatie zonder winstoogmerk, en moeten de kosten en risico’s goed in de gaten houden. Een grote kostenpost in elektriciteit zijn de kosten veroorzaakt door niet gelijktijdig verbruik van aansluitingen met zonnepanelen.

Vanaf 2024 zullen ook de premies die wij moeten betalen aan onze partners hierdoor flink omhoog gaan. De vraag is: is het dan nog eerlijk om alle kosten te blijven socialiseren? Daarbij letten wij goed op de wetgeving: als energieleverancier zijn wij aan strenge regels van de ACM gebonden; het is nu nog niet duidelijk of wat van vandeBron doet ‘mag’ van de ACM.

1-jarige contracten

Door de onrust in de markt en bovenstaande redenen zullen we de aankomende periode voorzichtiger zijn met het aanbieden van 1-jarige vaste contracten richting consumenten met zonnepanelen.

Vragen

We hopen hiermee de vragen die spelen over dit onderwerp voor een groot gedeelte te hebben beantwoord.

Wanneer er verdere ontwikkelingen zijn en bij ons duidelijkheid is of we onze huidige werkwijze zullen aanpassen zullen we jullie op de hoogte brengen. Mochten jullie nog vragen of opmerkingen hebben dan horen we dat uiteraard graag. Wanneer er veel (dezelfde) vragen voorbijkomen zullen we een teams-meeting inplannen.

 

Met vriendelijke groet,
Sjoerdsje Mensonides