Energie Gilze Rijen bestaat 10 jaar!

1 september 2023 <<

De vlag kan uit! Energie Gilze Rijen bestaat 10 jaar. Op zondag 1 oktober gaan we dit met alle leden en partners vieren. De uitnodigingen zijn verstuurd. Leden kunnen zich aanmelden via secretaris@energiegilzerijen.nl

Een korte terugblik van één van de initiatiefnemers, André Dilweg:

In 2008 ben ik in Gilze komen wonen. Toen al heel betrokken bij het onderwerp klimaat, ben ik, samen met buurvrouw Judith, begonnen om met een kleine groep mensen te praten over hoe we in Gilze Rijen richting klimaatneutraal konden bewegen. De Club Klimaatneutraal Gilze Rijen. In onze introductiebrief stond: “De op zijn ijsschots wegdrijvende ijsbeer is symbolisch voor de snelle opwarming van de aarde en de snelle veranderingen in ons klimaat. Het verdwijnen van het leefklimaat van de ijsbeer is slechts een tipje van de spreekwoordelijke ijsberg. Natuurlijk kunnen wij persoonlijk dit effect niet tegenhouden, maar wij kunnen er wel een steentje in bijdragen.”

Ik denk dat onze visie van toen nog steeds gedeeld wordt, alleen nu veel urgenter is geworden.

Ondanks alle goede bedoelingen en vele avonden praten kwamen we niet verder dan wat gesprekken met de wethouders en wat kleine publicaties.

In 2012 kwam Paul van Dijk ons clubje versterken. Vanuit zijn werk en ervaring bij de gemeente Tilburg ontstond het idee om een energiecoöperatie op te richten. Op 30 augustus 2013 is Energie Gilze Rijen (verder EGR) formeel opgericht, met als eerste bestuur: Hans van der Loo, Rene Zufang en ondergetekende.

We begonnen enthousiast met een tweetal oprichtingsbijeenkomsten en hadden binnen een jaar 130 leden. Dit mede doordat we een aantal succesvolle zonnepanelenacties (collectieve inkoop) konden uitvoeren.

Op dit ledenaantal is de coöperatie een tijd lang blijven hangen. Het probleem was (zoals bij elke vrijwilligersorganisatie) dat het aantal actieve vrijwilligers beperkt was en er door vrijwilligersmoeheid (ja, dat bestaat echt!) eerder vrijwilligers afvielen dan bijkwamen. Tel daarbij op dat in de beginjaren de aandacht en urgentie vanuit de politiek in Gilze Rijen nog niet echt gevoeld werd.

Maar we zaten niet stil. Vrij snel zijn we energieadviezen gaan geven. Dit gaf EGR, mede door de sponsoring vanuit de gemeente, een goede basis om te bestaan.

In 2015 hebben we ons bij de coöperatieve energiemaatschappij Samen Om aangesloten (toen nog DE Unie) en zijn we energie gaan aanbieden.

Een ander hoogtepunt uit deze periode is de klimaatconferentie geweest die wij in 2016 in De Boodschap organiseerden. Veel onderwerpen, veel belangstelling en een goede feedback! Misschien een goed idee om dit nog eens op te gaan pakken?

Ook zijn we begonnen met postcoderoosprojecten. Het eerste project van 110 panelen was in de Nieuwstraat in Gilze. Dit is in 2017 opgeleverd en draait sindsdien. Het werd opgevolgd door een project aan de Flaassendijk in Rijen waar we ruim 500 panelen hebben geïnstalleerd. Een speciaal woord van dank wil ik hier uitspreken voor René Zufang, die van deze projecten een succes heeft gemaakt.

Tot slot ook in deze periode is Energie Gilze Rijen actief betrokken geweest bij de realisatie van Spinderwind, de 4 coöperatieve windmolens op De Spinder in Tilburg. Dit is een uniek project waar we samen met 10 andere energiecoöperaties 50% van het aandeel in de 4 windmolens hebben. Dit project hebben we gezamenlijk van de grond af opgebouwd. Het project is een toonbeeld van hoe er in regionaal verband door burgers kan worden samengewerkt aan verduurzaming. Deze windmolens draaien nu en dragen bij aan de verduurzaming in de regio.

In 2018 heb ik de voorzittershamer overgedragen aan Corné van den Boogaart. Vanaf die tijd ben ik me meer gaan richten op het projectmanagement van projecten van EGR, zoals Spinderwind. Maar ook op de subsidieregelingen voor energieadviezen aan particulieren en huurders, die in de afgelopen jaren een vlucht hebben genomen.

Ondertussen is EGR onder de bezielende leiding van Corné, geholpen door de dramatische ontwikkeling van het klimaat, sterk gaan groeien. Waar we bij de start ruim 100 leden hadden, zijn er nu ruim 400 betrokken leden die zich (ieder op hun eigen manier) inzetten voor het klimaat. Samen staan en maken we ons sterk voor een betaalbare klimaatneutrale toekomst!

En we gaan door. Nieuwe uitdagingen zijn er genoeg. Van het gas af en een betrouwbare betaalbare elektriciteitsvoorziening vormen nieuwe grote uitdagingen. EGR is er klaar voor, om hier met onze leden een rol in te nemen.