ALV 25 mei in de Boodschap

31 maart 2023 <<

Graag nodigen we je uit voor de Algemene Ledenvergadering van Energie Gilze Rijen op donderdag 25 mei om 20:00 uur in De Boodschap in Rijen.

Naast een interessante presentatie en discussie over duurzaam bouwen van de heer Dingemans van VDZ, vragen we je instemming:
– voor een statutenwijziging plus wijzigingen in het huishoudelijk reglement
– voor een nieuw aannamebeleid, een gedragscode en een vertrouwenspersoon

 

Agenda:

 • Opening door de voorzitter
 • Verslag ALV van 21-4-2022
 • Presentatie van de activiteiten van afgelopen jaar
  • verslag werkgroep Energie Besparen
  • verslag wijkaanpak
  • verslag zonnepanelenproject 2022
  • verslag werkgroep Communicatie en Promotie
  • verslag ledenadministratie en Econobis
  • financieel jaarverslag 2022
 • Verslag kascontrole 2022 door Anton van Loon en René van Bezouw
 • Verkiezing nieuwe kascommissie
 • Wijziging statuten en huishoudelijk-reglement EGR
 • Invoeren van gedragscode, aannamebeleid en vertrouwenspersoon EGR
 • (Her)verkiezing bestuursleden volgens rooster van aftreden

Pauze met koffie & thee

 • Verslag ledenraad
 • Voorstellen en benoemen vertrouwenspersoon EGR (Ton v. Dongen)
 • (Her)verkiezing leden ledenraad volgens rooster van aftreden
 • Nieuwe leden voor de Ledenraad
 • Presentatie Duurzaam bouwen door dhr. Dingemans (VDZ-projecten).

Na afloop gezellig samenzijn met versnaperingen

 

Dit is je kans om meer te weten of actief mee te werken aan een klimaatneutraal Gilze Rijen!
Heb je interesse in een plek in de ledenraad of het bestuur? Kijk voor meer info op de pagina over de ledenraad  en meld je aan voor 20 mei 2023 via info@energiegilzerijen.nl