Informatieavond energiebesparing Rijen-Zuid

1  november 2022 <<

Voor een aantal gelijksoortige woningen in de wijk Rijen-Zuid is een stappenplan gemaakt om energieneutraal te worden. Zo’n plan geeft een stapsgewijs overzicht van concrete maatregelen die je  kunt nemen om je woning te verduurzamen. Er wordt ook ingegaan op de kosten en de te verwachten besparingen. Omdat in de wijk veel van dezelfde huizen staan, kan iedereen in die wijk het stappenplan toepassen.

Informatieavond
Op dinsdagavond 15 november zijn we bij Leystromen te gast en presenteren we de stappenplannen aan de wijkbewoners. Je kunt daarna zelf aan de slag met de verduurzaming van je woning. De energiecoach van Energie Gilze Rijen en een enthousiast wijkteam staan klaar om je daarbij te helpen.

Je bent 15 november welkom bij Leystromen aan de Julianastraat 51 in Rijen. De zaal is open om 19:15 uur en het programma start om 19:30 uur. De avond duurt tot uiterlijk 21:30 uur.

Het is niet verplicht, maar we waarderen het als je je even aanmeldt voor deze informatieavond. Dat kan via het e-mailadres van wijkteam Rijen-Zuid: rijenzuid@energiegilzerijen.nl.