21 april: ALV Energie Gilze Rijen

8 april 2022 <<

 

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 2022

Donderdag 21 april 2022, 20:00 uur

Locatie: De Hooikar, Alphenseweg 14, Gilze

Inloop vanaf 19:30 uur

Fijn als je er bij bent!

Agenda

 • Opening (voorzitter)

 • Verslag ALV van 27-8-2020

 • Presentatie van de activiteiten van afgelopen jaar (bestuur en projectleiders)

 • Financieel verslag over 2020 en 2021 (penningmeester)

 • Verslag kascontrole door Bart Cox en René van Bezouw over 2020 en 2021

 • Verkiezing nieuwe kascommissie

 • (Her)verkiezing bestuursleden volgens rooster van aftreden

Pauze met koffie & thee

 • (Her)verkiezing leden ledenraad volgens rooster van aftreden

 • Verslag ledenraad

 • Presentatie van de onlangs gehouden ledenenquête. De ledenraad wil graag in gesprek met de aanwezige leden over de uitkomsten van deze enquête.

Enkele dagen voor de vergadering sturen we iedereen de bijbehorende stukken.

 

Dit is je kans om meer te weten of actief mee te werken aan een klimaatneutraal Gilze Rijen!

 • Heb je interesse in een plek in de ledenraad of het bestuur?
 • Meld je dan voor 16 april 2022 via info@energiegilzerijen.nl.