om | nieuwe energie: Netto teruglevertarief wijzigt

9 juni 2022 <<

Vanaf 1 juli aanstaande wijzigt om| nieuwe energie de netto teruglevertarieven voor consumenten die op jaarbasis méér opwekken met zonnepanelen dan dat zij zelf verbruiken. Het gaat uitsluitend om het tarief van netto teruglevering aan het net nadat de salderingsregeling volledig is toegepast. Wek jij op jaarbasis niet meer op dan je verbruikt, dan is dit tarief dus niet voor jou van toepassing. Voor het deel dat onder de salderingsregeling valt, ontvang je gewoon de vergoeding per kWh die gelijk is aan het leveringstarief.

De reden van deze aanpassing is het feit dat de kosten in afgelopen jaren fors zijn toegenomen op de aansluitingen waarbij sprake is van zon opwek. Dit komt onder andere door het verschil in tarief tussen de zomer- en wintermaanden en tussen de uren waarop de zon schijnt en waarop de zon niet schijnt. Deze pieken in productie van zon- en windenergie veroorzaken zeer lage tot zelfs negatieve prijzen. Dit verschilt van dag tot dag, maar ook binnen de dag. Dit laatste laat zich niet goed voorspellen en zorgt voor onbalans op het elektriciteitsnet.

Profiel- en Onbalansfactor
Veel leveranciers hanteren al heel lang aparte tarieven voor de netto teruglevering; vaak is dat een vast tarief per kWh voor iedereen met zonnepanelen. Wij gaan vanaf 1 juli ook een apart tarief hanteren, maar laten dit met de markt meebewegen. Het RVO bepaalt deze factor jaarlijks op basis van de waarde van zon opwek ten opzichte van de gemiddelde marktprijs van elektriciteit. Alle coöperaties binnen ons collectief hebben te maken met deze factor voor hun zonprojecten. Door dit nu ook te gebruiken in de tariefbepaling voor de netto teruglevergoeding, ontvangen netto producenten een eerlijke vergoeding die in lijn is met onze kosten.

Achtergrond informatie
Wil je meer weten over de energiemarkten en mechanismen die hierbij een rol spelen, lees dan dit artikel op onze website en dit artikel over het balanceren van het elektriciteitsnetwerk. De voorwaarden voor de netto teruglevering vind je op www.samenom.nl/voorwaarden.

Vragen?
Wij weten dat de elektriciteitsmarkt voor veel mensen complexe materie is en doen ons best om het zo eenvoudig mogelijk uit te leggen. Heb je toch nog vragen, stuur dan een e-mail naar DeGroeneReus@samenom.nl of bel ons: 0222 – 760044.