Nationale Klimaatweek 2023

30 oktober t/m 5 november 2023 <<

Nationale Klimaatweek is dit jaar van 30 oktober t/m 5 november 2023.

Klimaatverandering heeft impact op onze gemeenschap. We moeten slimmer energie opwekken en klimaat bewuster leven en werken om het klimaat te beschermen en de klimaatdoelen van 2030 en 2050 te halen. Tijdens de Nationale Klimaatweek gaan we bewustwording creëren door middel van activiteiten rond het thema duurzaamheid.

Kijk voor een uitgebreid activiteitenoverzicht op onsgilzerijen.nl/nationale-klimaatweek-2023