De kracht van een lokale energiecoöperatie: Samen verduurzamen!

10 december 2023 <<

 

Energie Gilze Rijen is als lokale energiecoöperatie een belangrijke spil in de energietransitie. We werken voor de energietransitie in jouw omgeving. En we doen dat liefst samen met jou. Bekijk dit filmpje!

We moeten het uiteindelijk met zijn allen gaan doen.

Ook in de regio Hart van Brabant moet de CO2-uitstoot fors omlaag. Hierop is de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) van toepassing. Dit komt er, kort gezegd, op neer dat er ook in onze regio windmolens en zonneparken gerealiseerd moeten worden om gestelde klimaatdoelen te kunnen halen.

Wat doen wij?

15 energiecoöperaties spelen gezamenlijk een belangrijke rol in de REKS. Wij focussen op het realiseren van burgerparticipatie en minimaal 50% lokaal eigendom. We hebben hierbij regelmatig overleg met bv. gemeenten, de provincie en netbeheerders.

Dat brengt de energietransitie van een ver-van-mijn-bed-show, naar heel dichtbij.

Wij wonen zelf in deze regio. Wij zijn van èn voor de inwoners en lokale bedrijven. Wij laten onze stem horen.

Wat vinden wij?

Wij vinden dat inwoners en bedrijven eigenaar moeten kunnen zijn. Het is belangrijk dat inwoners èn bedrijven ook de voordelen krijgen van de lokale investeringen in windmolens en zonneparken. Wat we juist niet willen is dat de baten verdwijnen in de zakken van grote -niet lokale- marktpartijen.

Ik ben er van overtuigd dat we samen een gezonde leefomgeving kunnen creëren.

Klik hier om onze film te zien waarin enkele inwoners aan het woord komen.