Meeting ‘Handreiking zon’ druk bezocht

18 februari 2021 <<

Op 16 februari hebben we met 90 inwoners van onze gemeente gesproken over de ‘handreiking zon’. Deze maakt onderdeel uit van onze ambitie om minder CO2 uit te stoten en meer duurzame energie op te wekken.

Vanwege de coronamaatregelen vond de avond online plaats. Bekijk de presentatie Handreiking zon.

De gemeente heeft de ambitie ervoor te zorgen dat we in 2030 49% minder CO² uitstoten dan in 1990. Ook ligt er een opgave vanuit het Rijk om samen met regionale partners duurzame energie op te wekken. Om op deze vraagstukken te kunnen reageren, wordt nagedacht over de opwek van duurzame energie op ons grondgebied en bepalen we samen met de inwoners hoe we tegen de ontwikkeling van duurzame energie aankijken.

In de ‘handreiking zon’ staat waar en onder welke randvoorwaarden in onze gemeenten we mogelijkheden zien voor het opwekken van duurzame energie. Het opstellen van de handreiking doet de gemeente niet alleen. Daarbij is de input van inwoners en belanghebbenden uit de gemeente van belang.

Kon je niet bij de online informatieavond zijn, maar wil je wel graag je mening geven?
Je kunt nog tot 24 februari je mening achterlaten.