‘Concept-handreiking zon’ ter inzage

15 juni 2021 <<

De gemeente heeft een concept opgesteld voor een handreiking voor zonne-energie in Gilze en Rijen. Deze handreiking vormt, na vaststelling door de gemeenteraad, een afwegingskader voor het beoordelen van initiatieven voor zonne-energie in onze gemeente.

Het college heeft besloten deze ‘Concept-handreiking zon’ ter inzage te leggen. Iedereen kan van 15 juni tot en met 27 juli 2021 een zienswijze indienen. Je vindt de ‘Concept-handreiking zon’ hier Daarnaast kun je de ‘Concept-handreiking zon’ tijdens openingstijden inzien in het gemeentehuis van Gilze en Rijen, Raadhuisplein 1 in Rijen. Maak dan wel een afspraak van te voren. Dat kan online via www.gilzerijen.nl of telefonisch via 14 0161.

Binnenkort zal onze voorzitter Corné van den Boogaart het standpunt van Energie Gilze Rijen hier uiteenzetten.

De Zonneladder, natuurenmilieufederaties

De Zonneladder, natuurenmilieufederaties