ALV Energie Gilze Rijen 2020

9 september 2020 <<

Op donderdag 27 augustus hebben we de Algemene Ledenvergadering van onze Energiecoöperatie bij Piet Swolfs in Gilze gehouden. De vergadering kon corona-proof en toch gezellig gehouden, dankzij de geschikte ruimte die Piet Swolfs ter beschikking stelde. Maar zeker ook door de inzet van vele vrijwilligers en het materiaal dat door Guus van Roozendaal ter beschikking werd gesteld . Heel hartelijk dank aan alle vrijwilligers die dit mogelijk gemaakt hebben!

Het verslag van de vergadering en de presentaties van de verschillende (bestuurs)leden is aan de leden verzonden.
Wij vertrouwen erop dat de Algemene Ledenvergadering volgend jaar weer in gewone vorm gehouden kan worden en de leden in goede gezondheid daarbij kunnen zijn.

Dit is trouwens je kans om actief mee te werken aan een klimaatneutraal Gilze en Rijen. Heb je interesse en ambieer je een zetel in de ledenraad of een bestuursfunctie? Meld je dan aan via info@energiegilzerijen.nl