Informatieavond Wolfsweide geslaagd

Presentatie wijkaanpak Wolfsweide

Maandagavond 8 maart zijn bewoners uit de wijk Wolfsweide in Rijen geïnformeerd over wat er afgelopen jaar gedaan is. Dit gebeurde in verband met het coronavirus online. Verschillende voorbeeldwoningen uit de wijk werden getoond. Er zijn energie-adviezen en warmtescans uitgevoerd, om huiseigenaren in staat te stellen gepaste maatregelen te nemen.

cEnergieadviseur André Dilweg was de expert deze avond. Hij informeerde de bezoekers over de redenen van coöperatie Energie Gilze Rijen (EGR) om te helpen met verduurzaming. Heel praktisch was zijn uitgewerkte stappenplan, waarin iedereen op zijn eigen punt kan beginnen.

Je begint normaal gesproken bij isolatie met bijbehorend het verbeteren van ventilatie. Daarna kan je verder naar lage temperatuurverwarming, zoals vloerverwarming via een warmtepomp. Uiteindelijk zou je zelfs richting ‘van het gas af’ kunnen werken, maar daar hebben we gelukkig nog even voor. Elke stap is er één.

Op de avond kwam goed naar voren dat er op allerlei fronten wat te halen is. Dit hoeft niet eens duur te zijn: kierdichting is bijvoorbeeld ’tientjeswerk’. Met leningen en subsidie zijn ook grotere maatregelen goed te financieren. Deze stappen kunnen kostenneutraal gerealiseerd worden.

Kostenneutraal is de optelsom van de besparing over de komende jaren, subsidie bij aanschaf, de installatie en de waardestijging van de woning. André benadrukte in zijn verhaal nog eens dat betaalbaarheid en duurzaamheid goed hand in hand kunnen gaan.

Verschillende huiseigenaren uit de wijk vertelden over hun motivatie tot verduurzaming. Daarbij kwam ook in beeld welke maatregelen zij al gedaan hadden en wat nog te doen staat als zij verder willen verduurzamen.

Plattegrond RijenEnkele deelnemers van de avond gaven meteen aan dat meer energieadviezen welkom zijn. De wijkaanpak stopt dan ook niet op deze avond. EGR en de gemeente zetten hun inspanningen voort om bewoners te hel

pen met verduurzamen. Daarbij helpt EGR vooral met het informeren over bestaande techniek en maatregel

en en de huidige subsidies. In de toekomst hoopt het wijkteam ook gemeenschappelijke maatregelen te realiseren, zoals bijvoorbeeld collectieve vloer-, dak of spouwmuurisolatie.

Woont u in Wolfsweide en loopt u warm voor het verduurzamen van uw woning? Neem dan contact op met het wijkteam via freek@energiegilzerijen.nl.
We kijken dan samen wat we voor u kunnen betekenen. Woont u ergens anders in Gilze en Rijen, maar toch geïnteresseerd in een energieadvies? Zoek dan contact via besparen@energiegilzerijen.nl.

 

Verslag met dank aan Nick van Uden, Wijkbewoner Wolfsweide Rijen